Over ons

Stichting Running De Bilt

Eind 2016 is Stichting Running De Bilt opgericht met als doel het organiseren van hardloopwedstrijden in de gemeente De Bilt voor jong en oud. Met de oprichting is beoogd het maatschappelijke karakter van Running De Bilt vast te leggen.

1. Voor en door De Bilt
Running De Bilt moet een hardloopwedstrijd zijn, waar elke Biltenaar aan mee kan doen, die de binding met haar inwoners hoog in het vaandel heeft staan, en waar Biltenaren actief voorzien in de organisatie van het evenement.

2. Iedereen kan meedoen
Jong en oud; recreatief of prestatiegericht; iedereen wordt in de gelegenheid gesteld mee te doen aan Running De Bilt. De verschillende parcoursen in de vorm van een jeugdloop, snelle 5km en 10km voorzien hierin.

3. Duurzaamheid
De organisatie wil het evenement op een zo duurzaam mogelijke manier organiseren. Dit betekent met bijzondere aandacht voor maatschappij en milieu. Zo volgt Running de Bilt waar mogelijk de richtlijnen van de Milieubarometer Duurzame Evenementen en beoogt de organisatie een duurzame samenwerking met sponsoren en vrijwilligers.

4. Topsport
Een wedstrijd waar het (jonge) Nederlandse talent bij elkaar komt en de directe strijd met elkaar kan aangaan, dat willen wij stimuleren en faciliteren.

Awesome Image

Organisatie

Jack van der Walle

Voorzitter
Jack is de initiatiefnemer achter de wedstrijden van Running De Bilt.

Tim Bolink

Penningmeester
Tim is de penningsmeester en sinds de eerste editie nauw betrokken.

Maarten Dekker

Organisatie
Maarten is sinds de oprichting nauw betrokken bij Running De Bilt.

Maxim Moinat

Organisatie
Maxim heeft zich na de tweede editie bij de organisatie gevoegd.

Stephanie Haaksman

Organisatie
Stephanie is de organisatie komen versterken na de tweede editie.

Marc Cinjee

Organisatie
Marc is ter voorbereiding op de editie van 2020 toegetreden.

Onze geschiedenis